Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

 

 

 

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας του δήμου Παιονίας μέσω της ιστοσελίδας του έλαβε τέλος.

 

Οι φωτογραφίες του τόπου μας συγκαταλέγονται στις πρώτες επτά που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους και αυτό το οφείλουμε στους φίλους της Ειδομένης που στήριξαν τις υποψηφιότητες και διέδωσαν την προσπάθειά μας.

 

Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για στήριξη των φωτογραφιών μας ώστε να συμπεριληφθούν στον τουριστικό οδηγό Παιονίας καθώς και σε ημερολόγιο που θα εκδώσει ο Δήμος.

 

                    Σας Ευχαριστούμε 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα