Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Ομάδα Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ειδομένης (idomeni web team) αναζήτησε χορηγούς, φίλους της ιδέας προώθησης της Ειδομένης  μέσου του διαδικτύου, για να προμηθευτεί μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα λήψης video (που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της ιστοσελίδας μας).

Στο αίτημά μας αυτό ανταποκρίθηκαν τρεις ιδιώτες, που προτίμησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για την αγορά της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Ευχαριστούμε δημόσια τους ανώνυμους αυτούς φίλους μας για την προσφορά τους στην Ομάδα Διαχείρισης Ιστοσελίδας της Ειδομένης.