Διαδικασία πληρωμής ΔΕΥΑ Παιονίας

Μέσω Internet banging

 

 

 

 

Εθνική τράπεζα

 

 

Τράπεζα Πειραιώς