Οι αναλύσεις του νερού των χωριών μας

Από την  ΔΕΥΑ Παιονίας

 

Καταλληλότητα πόσιμου νερού

 

 

 

 

Ειδομένη

 

 

Χαμηλό