Ε Ι Δ Ο Μ Ε Ν Η

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό χώρο της Ειδομένης

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

Ο «Μορφωτικός Σύλλογος Ειδομένης» ιδρύθηκε με την υπ΄αριθ Αρ. Έγκ. Πρ. Κιλκίς:47/1984 του πρωτοδικείου Κιλκίς με σκοπό  α) να βοηθήσουμε στη λύση των τοπικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά καιρούς. β) Να αναπτύξουμε μια ευρύτερη πνευματική κίνηση που να ευνοήσει την κοινωνική βελτίωση και την καλυτέρευση της ζωής. γ) Να αναβιώσουμε τα έθιμα του τόπου. δ) Να συγκεντρώσουμε λαογραφικό υλικό. Για χρόνια ο Σύλλογος παράμεινε ανενεργός για αρκετά χρόνια  και επανασυστάθηκε το 2009 όπου ιδρυτικά  και νέα εγγεγραμμένα  μέλη προσπαθούν να υλοποιήσουν τους στόχους της δημιουργίας του Συλλόγου